Biuletyn Informacji Publicznej
MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY w Bielsku-Białej

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY
ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W BIELSKU-BIAŁEJKoncepcja pracy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej wypływa z wieloletnich doświadczeń wchodzących w jego skład placówek:

  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
  • Poradni Specjalistycznej dla Dzieci z Wadą Wzroku, Słuchu i Autyzmem


Jej wyrazem jest szeroka oferta pomocy. Można o niej przeczytać na stronach internetowych poszczególnych Poradni oraz w ulotkach informacyjnych. W celu uzgodnienia szczegółów współpracy zachęcamy do kontaktów bezpośrednich z pracownikami Zespołu. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa potrzeby i oczekiwania.


Poradnia jest publiczną instytucją oświatową. Świadczy bezpłatnie pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży oraz kieruje swoje działania do rodziców i nauczycieli. Działa w następujących obszarach:

  • Diagnoza
  • Terapia
  • Poradnictwo
  • Wspieranie rozwoju uzdolnień
  • Profilaktyka, psychoedukacja, promocja zdrowia
  • Wydawanie opinii i orzeczeń


Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1
2 2016-04-26 15:00:16 Zmiana publikacji zppp
3 2016-04-26 14:31:31 Zmiana publikacji zppp
4 2016-04-26 14:26:38 Zmiana publikacji zppp
' '